NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD

Rodinné plavání

 

Dětský klub bublinka, ul. Drahoňovského 1709/2a, Hradec Králové 2

 

Návštěvní řád slouží k zajištění bezpečného a hygienicky nezávazného provozu vnitřního bazénu. Každý návštěvník je povinen seznámit se před vstupem do prostor DK bublinka s tímto Návštěvním řádem ( na internetových stránkách www.bublinkahk.cz ) a dodržovat jeho ustanovení. Zakoupením rodinného plavání na bankovní účet souhlasí návštěvník s Návštěvním řádem a musí být návštěvníky bezpodmínečně dodržován. Návštěvník je povinen dbát pokynů zaměstnanců DK bublinka.

…………………………………………………………………………………………………………

 

 

  1. Vstup do DK bublinka

 

            1) otevírací doba DK bublinka je vyznačena u hlavního vchodu na dveřích

2) vstup do DK bublinka je povolen po zaplacení rodinného plavání na bankovní účet

3) každý návštěvník po zakoupení rodinného plavání se podrobuje ustanovením tohoto      Návštěvního řádu a zavazuje se dodržovat jeho ustanovení a dbát pokynů personálu DK bublinka

            4) do DK bublinka nemají přístup děti do 18 let bez doprovodu rodičů nebo osoby starší 18 let

5)rodič/e či doprovod dětí starří 18-let stvrzují vstupem do areálu DK bublinka svoji    svéprávnost, schopnost a způsobilost zajistit po dobu pobytu v areálu DK bublinka kontrolu dítěte/dětí, kteří/které s nimi vstupují/e do areálu DK bublinka

 

  1. Vyloučení z rodinného plavání

 

1) do DK bublinka nemají přístup osoby, které nebudou disponovat a neprokáží se osvědčením či potvrzením o svém zdravotním stavu, pokud je toto vyžadováno platnými právními předpisy/nařízeními/opatřeními, dále pak osoby stižené  horečkou, zánětem očních spojivek, nakažlivými ( infekčními ) nebo odpor budícími chorobami ( vyrážkami, hnisavé choroby apod.), bacilonosiči, osoby zahnisané, opilé, pod vlivem drog, dále zejména osoby nečisté a v nečistém oděvu a osoby, jejichž návštěva by mohla narušit bezpečnost, pořádek, čistotu     DK bublinka, mravní a společenské zásady

2) z DK bublinka může být vykázán každý návštěvník, který nesplňuje podmínky uvedené v čl. II. odst.1 shora a který přes napomenutí přestoupí ustanovení Návštěvního řádu, nebo neuposlechne pokyny personálu DK bublinka. V takovém případě bude vykázán bez nároku na vrácení peněz, podle povahy přestupku může být takový návštěvník oznámen policii ČR, Městské policii

 

lll. Provozní podmínky pro návštěvníky

 

1) v DK bublinka jsou dvě šatny, šatny slouží k převlékání rodin (rodinné plavání),v šatnách     jsou uzamykatelné skříňky

2) při odchodu ze šaten do sprch si návštěvník řádně překontroluje uzamčení skříňky ( klíč od skříňky bude mít po celou dobu po jejím uzavření pod kontrolou )

            3) svlékat, odkládat šatstvo a oblékat se je dovoleno jen na místech k tomu určených (v šatnách)

4) peníze a cenné předměty návštěvníci ukládají ve vlastním zájmu v trezoru na recepci v hale, přičemž o uložení peněz či cenných předmětů obdrží potvrzení; personál DK bublinka může odmítnout převzetí peněz v nominální hodnotě vyšší 10.000,-Kč a cenných předmětů, jejichž úschovy není možná v recepčním trezoru

5) před použitím bazénu je návštěvník povinen z hygienických důvodů použít WC a sprch s řádným umytím mýdlem bez plavek

            6) vstup do DK bublinka je povolen pouze v čistých plavkách z plavkového materiálu bez  kovových doplňků a ozdob. Nepřípustné oděvy: veškeré spodní prádlo, kalhoty tzv. kapsáče i kraťasy, bermudy, legíny či jiné civilní oblečení.

            7) návštěvníci se v prostorách DK bublinka musí pohybovat opatrně a dbát bezpečnosti vlastní i ostatních návštěvníků

            8) konzumace zakoupených i vlastních potravin je povolena pouze v hale u stolků

            9) o možnosti a vhodnosti používání vlastních plaveckých pomůcek rozhodne dle konkrétní situace personál DK bublinka

10)děti od 0-3 let mají povolen vstup do bazénu pouze s doprovodem a stálou kontrolou dospělé osoby starší 18-ti let. Doprovod je po celou dobu pobytu za dítě odpovědný. Přístup do bazénu je povolen pouze v plavkách, které jsou v pase a nohavicích opatřeny gumičkou

11)děti od 4-18 let mají povolen vstup do bazénu pouze s doprovodem a stálou kontrolou

dospělé osoby starší 18-ti let. Doprovod je po celou dobu pobytu za dítě odpovědný. Přístup do bazénu je povolen pouze  v čistých plavkách z plavkového materiálu bez kovových doplňků a ozdob. Dítě, které neumí plavat musí být vybaveno plaveckou pomůckou ( rukávky, plavací pás, vesta, kruh apod. ) tak, aby byla zabezpečena ochrana jeho zdraví a bezpečnost. Plavecké pomůcky lze zapůjčit v DK bublinka.

12) nejpozději s ukončením otevírací doby je návštěvník povinen opustit bazén, šatny se uzavírají 30 minut po ukončení otevírací doby rodinného plavání

 

lV.  V DK bublinka je zakázáno

 

1) otevírat skříňky již obsazené, plýtvat vodou, manipulovat s rozvody vody a elektřiny

2) vstupovat do prostorů technologické a správní části DK bublinka

3)nepřístojné chování, které ohrožuje bezpečnost, pořádek a mravní zásady

4) křičet, pískat, vzájemně se potápět, srážet a vhazovat druhé osoby do vody, pobíhat v ochozu bazénu (nebezpečí uklouznutí a úrazu), bezdůvodně volat o pomoc a neoprávněně používat vybavení první pomoci

5)vstupovat do prostor neurčených pro veřejnost a do části DK bublinka, kde je vyznačen zákaz vstupu

7)plivat na podlahu a do vody, vyplachovat si nos a ústa v bazénu, močit do bazénu, používat při koupání krémy a oleje, odhazovat odpadky a jakkoliv znečišťovat prostory DK bublinka

8)brát sebou ostré předměty, skleněné a jiné věci, které se mohou rozbít a tím způsobit zranění a svévolně přemisťovat zařízení

9)vstupovat do bazénu bez předchozího umytí bez plavek mýdlem, praní prádla, máchání a ždímání koupacího oděvu v bazénu

10)holit se, prát prádlo, provádět manikůru, pedikůru čistit chrup a barvit vlasy ve všech prostorách DK bublinka

11)vyžadovat od zaměstnanců DK bublinka služby odporující tomuto Návštěvnímu řádu nebo jejich pracovní náplni

12)vstup do bazénové haly v civilním oblečení a civilní obuvi

13)používat před vstupem do bazénu jakékoli krémy a masti

14)ničit vybavení DK bublinka

15)vodit do budovy psy, kola, kolečkové brusle nebo koloběžky

16)přinášet chemické látky, zbraně a jiné, co může ohrozit zdraví jiných osob

17)kouřit v celém areálu DK bublinka

 

 

 

Za dodržování návštěvního řádu dětmi ručí jejich rodiče nebo doprovod

 

  1. Důležitá telefonní čísla

 

Důležitá telefonní čísla, na které lze volat v naléhavých případech ohrožení života a zdraví návštěvníků areálu DK bublinka popř. jejich majetku v areálu DK bublinka:

 

      Záchranná služba……………155

      Policie ČR…………………......158

      Hasiči……………………….......150

      Městská policie……………...156

 

Návštěvníci jsou povinni používat veškerá zařízení a vybavení DK bublinka tak, aby nedocházelo k poškození nebo rozkrádání majetku, což je trestné a bude postupováno dle příslušných předpisů o ochraně majetku.

 

V případě, že nedodržováním tohoto návštěvního řádu vznikne provozovateli jakákoliv škoda, je návštěvník povinen tuto škodu uhradit v plné výši.

 

Případné reklamace ze strany návštěvníků budou řešeny s vedením DK bublinka osobním jednáním.

 

Tento Návštěvní řád je závazný pro všechny návštěvníky a zaměstnance DK bublinka a nabývá platnosti dnem vyhlášení.

 

Datum vydání : 10.12. 2021                                                   Provozovatel : DK bublinka

Příměstské tábory 2024

TERMÍNY :

15.7.  -  19.7. 2024
29.7.  -  2.8. 2024
12.8.  -  16.8. 2024

více info zde:

přihláška ke stažení
zde:

Termíny kurzů

únor 2024
duben 2024
červen (25 a 27.6.)
červenec (9,11,23,25.7.)
srpen 2024 (6,8,20,22.8.) 
září 2024
listopad 2024

Otevírací doba

Pondělí    8.30 - 13:00
Úterý       8.30 - 13:00
Středa      8.30 - 13:00
Čtvrtek    8.30 - 11:00
Pátek       8.30 - 13:00

Objednání na telefonu:
       773 191 810

 

Těšíme se na vás ...